Oljenyheter 2022 – Dipl.Ing. HOUM AS

Jannik Schäffer

Jannik Schäffer

Her presenterer vi nyhetene våren 2022 hos Dipl.ing. Houm for olje laboratorier. Er det noe av dette som er interessant eller du trenger mer informasjon, bilder eller brosyrer ikke nøl med å ta kontakt med meg.

Jannik Schäffer – 922 13 272
jas@houm.no

AD Systems SP 20

AD Systems SP 20

AD Systems – SP 20 Smoke point tester

ASTM: ASTM D1322, D1655, IP 598, Def Stan 91-91

Instrument for måling av smokepoint i jetfuel. -Den automatiserte metoden eliminerer den subjektive vurderingen av en operatør og man får derfor en korrekt måling av smokepoint med økt reproduserbarhet. SP20 erstatter forgjengeren SP10 og har nå i tillegg innebygget barometer, slik at operatøren slipper å legge inn atmosfærisk trykk manuelt.

AD systems SP 10 er referee method ihht ASTM D1322 og IP 598 og fungerer derfor som fasit i bestemmelse av smokepoint i jet.

Se videopresentasjon her: https://www.youtube.com/watch?v=Pp4H4EFKap8

AD Systems – CB 10 – Automated Corrosion Bath

ASTM: ASTM D665, D4378, NACE TM0172, IP 135, ISO 7120, GOST 19199, JIS K2510

Korrosjonsbad for test av korrosjonsbestandighet av stålstaver mot mineraloljer og produkt som transporteres i rørledninger på raffineri og terminaler. Brukes sammen med CT 10 – korrosjonstester.

CB 10 er et korrosjonsbad som automatisk håndterer prosessforholdene: temperatur, rørehastighet, tid og vanninjeksjon. CB 10 følger testmetodene ASTM D665, NACE TM0172, GOST 19199 og JIS K2510 til punkt og prikke med fordelen av enkel håndtering og reproduserbart resultat.

Se videopresentasjon her: https://www.youtube.com/watch?v=XOOkap-1iF0

Oljenyheter 2022 – Dipl.Ing. HOUM AS 1

ad system cb10 korrosjonsbad

AD System CB10 korrosjonsbad

AD Systems CT 10

AD Systems CT 10

AD Systems – CT 10 – Corrosion tester

Automatisk korrosjonsbestemmelse for stålprøver ved hjelp av bildeanalyse, ihht. NACE TM0172 og ASTM D665.
Instrumentet eliminerer manuell vurdering.

En ny instrumentell metode for måling av korrodert overflateareal er utviklet av AD Systems der den nøyaktige prosentandelen korrodert areal blir nøyaktig bestemt av et automatisk instrument som reduserer test subjektiviteten. Det innovative CT10-instrumentet viser hele overflaten av prøven. Operasjonen er basert på en homogen belysningskilde, CCD-kamera, prøverotasjonssystem og spesialdesignet Windows ® applikasjonsprogramvare. Testen kan kjøres uten tilsyn fra laborant.

Se videopresentasjon her: https://youtu.be/HNuw5s-ElRc

Unik Autosampler som kan fylle prøver under trykk. 

Anton Paar – Xsample 530 + PMU

Autosampler og Pressure Measurement Unit(PMU) for fylling under trykk som kan brukes sammen med flere instrumenter fra Anton Paar, blant annet modeller fra viskosimeter og densitometer-serien.

Dvs. at det er det mulig å fullautomatisere måling under trykk med en autosampler og et kompatibelt Anton Paar instrument.

Fylleprosessen og målingen gjøres under trykk(2bar) og vaskingen gjøres automatisk av instrumentet.

Prøvene som måles under trykk mister derfor ikke sine flyktige komponenter og man slipper utfelling av gass.

Applikasjoner:

  • Løsemidler og lavviskøse prøver med kokepunkt nær målt temperatur.
  • Crudeoljer med flyktige komponenter
  • Prøver med flyktige komponenter
  • Prøver med mikrobobler

Bilde til høyre viser autosampleren sammen med viskosimeteret «SVM 3001»

Anton Paar Xsampel 530 PMU

Anton Paar Xsampel 530 PMU

Anton Paar PMA 500 Flammepunkt

Anton Paar PMA 500 Flammepunkt

Anton Paar – PMA 500 – Flammepunktsmåler 

Flammepunktsmåler iht. ASTM D93

Når man må måle og rapportere flammepunkt etter ASTM D93, så er det Pensky Martens-metoden som gjelder. PMA 500 er det mest moderne instrumentet på markedet, med en rekke nyvinninger som rask nedkjøling, smart tenner, ingen ledninger rundt målesystemetet, trafikklys-system, enkel rengjøring som følge av automatisk kjøring av målehodet og ikke minst et gjennomtenkt system for håndtering av måledata. -3 års garanti følger Anton Paars instrumenter.

Eralytics – Eravap – Damptrykksmåler 

Damptrykksmåling på sitt beste.

Automatisk damptrykksmåler for RVP og TVP analyser. Kan leveres med innebygget densitometer som opsjon.

Måler damptrykk på bensin, crudeoljer, LPG og andre væsker.

Innebygget shaker av målecellen for ASTM D6377

Instrumentet rapporterer:

DVPE iht. ASTM D5191
ASVP iht. EN 13016-1 / 2 / 3 (IP394, IP409)
DVPE og AVP (Absolute vapor pressure) iht. ASTM D6378
RVPE av crudeoljer iht. ASTM D6377 (IP481)
TVP – True vapor pressure of crude oil
T(V/L) iht. ASTM D5188
Vapor Pressure av LPG iht. ASTM D6897 (opp til 1000 kPa / 145 psi)
Med korrelasjon til ASTM D323, D4953, D5190, D5482

Instrumentet krever minimalt vedlikehold og kan som opsjon leveres med autosampler med 10 posisjoner.

For prøver med lette komponenter som crudeoljer kan man bruke en Floating Piston cylinder(FPC) for måling på trykksatte prøver.

Oljenyheter 2022 – Dipl.Ing. HOUM AS 2

Crudeoljer og måling av True Vapor Pressure(TVP):

På grunn av varierende brønnforhold og transportforhold kan det være hensiktsmessig å måle damptrykk ved forskjellig temperaturer. Eravap kan regulere temperaturen mellom 0 og 120degC.

TVP Vapor Liquid Ratio: Variabelt fra 0.02/1 til 100/1, V/L single-point, multi-point, grafisk fremstilling av kurven. Dersom man gjør flere målinger etter hverandre ved forskjellig V/L-forhold (mengde gass i forhold til mengde væske i et lukket kammer), får man en kurve som ser slik ut.

eravap kurve

eravap skjermbilde med kurve

Hvilket av disse resultatene er så True Vapor Pressure? Alle punktene på kurven er «riktige».

Man må definere et punkt på kurven hvor TVP leses av og ERAVAP gjør dette automatisk for deg.

RVP måles for øvrig med V/L = 4/1, altså 4 deler gass og en del væske ihht. ASTM D323.

Eravap

Eralytics Eravap

Eravap Online

Eravap Online

Eralytics – Eravap Online –

Damptrykksmåler for prosess

Den populære minimetoden for måling av damptrykk benyttes over hele verden på laboratorier.

Eralytics har også utviklet en damptrykksmåler for måling direkte i prosess.

ERAVAP ONLINE er full-compliant med ASTM D6377 for damptrykksmåling av crudeoljer, ASTM D6378 for måling av bensin og ASTM D6897 for måling av LPG. Alle disse tre standardene er basert på minimetoden, hvor måleprinsippet består av et stempel med innebygget trykksensor.

Stempelet brukes til å ekspandere headspace over væskefasen til ønsket vapor/liquid ratio og skape vakuum, samtidig som prøven tempereres av instrumentet. Resultatet blir damptrykket til vesken ved ønsket V/L-forhold og temperatur.

Oljenyheter 2022 – Dipl.Ing. HOUM AS 3

ERAVAP ONLINE er konstruert for drift 24/7 og kontinuerlig prosessmåling av damptrykk. Instrumentet leveres med en stor 15″ touchskjerm som brukes til å sette opp de forskjellige produktstrømmene, ønsket intervall for måling og hvilken informasjon som skal sendes til kontrollrommet.

Godkjent for ATEX/IECEx sone 1 og UL klasse 1 Divisjon 1

Eralytics – Eraspec Oil – FTIR brukte smøreoljer 

Portabel FTIR for tilstandsmonitorering av smøreoljer

Eraspec Oil er et FTIR-instrument som brukes til overvåking av tilstand i smøreoljer og måler kontaminasjon, degradering og additiver.

Smøreoljer gjennomgår varierende kjemiske endringer gjennom sin levetid. Dette starter i større eller mindre grad som fuelkontaminasjon og opptak av sotpartikler fra forbrenningen. En rekke kjemiske reaksjoner gjennom forbrenningen fører til oksidasjon(ASTM D7414), nitrering(ASTM D7624) og økning i svovelinnhold(ASTM D7415) som i sum gir degradering av smøreoljen. For å motvirke degradering tilsetter produsentene additiver i smøreoljen som gradvis brukes opp gjennom levetiden til oljen.

Alle disse additivene kan måles med en Eraspec Oil.

Degradering:

Oxidation, Nitration, Sulphate, Ester breakdown, Phosphate Antiwear Additives, Antioxidant depletion

Kontaminasjon:

Water, Soot, Glycol (Antifreeze), Gasoline, Diesel Fuel

Beregnede verdier:

TAN (Total Acid number), TBN (Total Base Number), Viscosity

Se videopresentasjon her: https://www.youtube.com/watch?v=rDUfBeKtRXQ&t=1s

Erapec Oil

Erapec Oil

Eralytcis Eraspec Autosampler

Eralytcis Eraspec Autosampler

Eralytics – Eraspec Fuel – Portabel FTIR

Portabel FTIR for karakterisering av 40 forskjellige fuel-parametere

Eraspec fuelanalysator er Eralytics’ mest populære instrument med flere tusen referanser globalt.

Eraspec benytter en kjemometrisk modell basert på et fuel-bibliotek for beregning av parametere som RON, MON og destillasjonsparametere i bensin.

Styrken med en stor database er at den kjemometriske modellen blir sterkere og man får derfor en meget høy nøyaktighet i analysen av de kalkulerte parameterne.

De fleste parameterne i instrumentet måles allikevel direkte og er ikke beregnet.

Eraspec måler de respektive fuelkomponenter i produkt som bensin, etanol, metanol, diesel, FAME og jetfuel.

Se videopresentasjon her: https://www.youtube.com/watch?v=bvZO3ZgNa00

Eller Eralytics hjemmeside for oversikt over alle tilgjengelige parametere: https://eralytics.com/instruments/eraspec-fuel-analyzer/

Phymetrix – PPMa – Håndholdt duggpunktsmåler

Håndholdt duggpunktsmåler for gass

Instrumentet kan justeres i felt av bruker mot referanse-gass.

NIST-sporbar kalibrering

Digitaldisplay med grafisk trenddiagram av fuktighet over tid

Innebygget temperaturkompensasjon

Instrumentet kan vise både ppm fuktighet, duggpunkt og omregnet verdi

for duggpunkt ved linjetrykk på display

Innebygget tørkekammer for lagring av sensoren, gir raske målinger

Måletid: 3 min

Nøyaktighet: +-2C duggpunkt

Repeterbarhet: 0,8 C duggpunkt

Phymetrix PPMa

Phymetrix PPMa

Phymetrix ExMA

Phymetrix ExMA

Phymetrix – Prosess duggpunktmåler

Explosion-Proof Moisture analyzer Model

Kosteffektivt og komplett online-system for duggpunktsmåling i gass.

ATEX godkjent duggpunktsmåler med sporbar NIST kalibrering for naturgass og petrokjemiske applikasjoner. Innebygget flow regulering, filter og flow meter.

Sensor med nanocoating og måleområde fra +20 degC til -110degC.

 

 

Man trykke på bildene for å få et større bilde