Zahner – CIMPS

Modell: CIMPS
Produsent:

 

PHOTOVOLTAIC/PHOTOELECTROCHEMICAL SYSTEM

CIMPS

Produktnummer: 12717-1 Kategori:
Bjørn Cato Solli 4

Bjørn Cato Solli

Luft og miljø
911 95 598

CIMPS

Zahners CIMPS er et svært dynamisk system basert på LED med en aktiv tilbakekoblingsløkke for lys, som sikrer en kontrollert og konstant lysintensitet under fotoelektrokjemiske eller fotovoltaiske målinger. Raske lyskilder muliggjør dynamiske fotoelektrokjemiske målinger som IMPS/IMVS. Den robuste kontrollen av lysintensiteten tillater nøyaktige IMPS/IMVS-målinger, noe som gir systemet sitt ikoniske navn «kontrollert intensitetsmodulert fotospektroskopi (CIMPS)». Ytterligere informasjon om vår tilbakekoblingsløkke for lys og dens fordeler finnes i manuskriptet «C i CIMPS». I tillegg til standard elektrokjemiske målinger, gir vi en liste over standard fotoelektrokjemiske eller fotovoltaiske målinger nedenfor:

– Intensitetsmodulert fotokurrentspektroskopi (IMPS)
– Intensitetsmodulert fotospenningspektroskopi (IMVS)
– Lys transientmåling
– Kuttet lysvoltammetri

ZENNIUM X potentiostat

 

10 µHz–8 MHz /±4 A ±15V

 

10 extension slots

 

LED potentiostat

 

PP212 (±10 A max)

 

Monochromatic LEDs

 

Wavelength range: 275 nm – 1550 nm

 

LED housing: LDA2

 

Accessories

 

Optical bench with calibrated light feedback sensor and SIMPECC (dummy cell)

 

Light exclusion box (optional)

 

ZENNIUM PRO potentiostat

 

10 µHz–8 MHz /±3 A ±15V

 

5 extension slots

 

LED potentiostat

 

PP212 (±10 A max)

 

Monochromatic LEDs

 

Wavelength range: 275 nm – 1550 nm

 

LED housing: LDA2

 

Accessories

 

Optical bench with calibrated light feedback sensor and SIMPECC (dummy cell)

 

Light exclusion box (optional)

 

Under kan du finne nyttige dokumenter for produktet: