Anton Paar – Rheolab QC – Viskosimeter, rotasjon

Modell: Rheolab QC
Produsent:

 

Glenn Müller 2

Glenn Müller

Materialteknologi, batteri
472 65 939
  • Viskosimeter for laboratoriemålinger, mikroprosessorstyrt rotasjonsviskosimeter med sylinder-målesystemer og hastigheter ihht. til DIN 53019 og ISO 3219. Instrumentet har Toolmaster funksjon dvs. at det kjenner igjen hvilket målesystem som kobles til og automatisk velger riktige faktorer. RheolabQC har et momentområde opp til 75 mNm, Dette medfører at man med en og samme spindel kan måle et viskositetsområde andre instrumenter må bytte spindel 2-3 ganger for å oppnå. Måleområde: 1 mPas til 10.000 Pas.
  • Rheolab QC måler med kontrollert skjærhastighet eller kontrollert stress og kan lagre data internt for senere utskrift ved feltarbeid.
  • Kan leveres med kappe for temperaturkontroll med væskesirkulering fra -20 til 180°C, stativ og utganger for skriver/PC.
  • Kan leveres med stativ som holder vilkårlige prøveglass og sentrerer dem.

Elektrolytten i litium-ion-batterier spiller en nøkkelrolle i batterifunksjonen ved å muliggjøre ladeoverføring mellom anoden og katoden. Elektrolytten stabiliserer også katode- og anodeoverflater og forlenger batteriets levetid. Grundig karakterisering av elektrolyttens fysiske egenskaper, spesielt tetthet og viskositet, er avgjørende for å sikre ledningsevne, riktig fukting og fylling.

Viskositeten til en elektrolyttløsning spiller en kritisk rolle i batteriets utgang, samt i optimalisering av fyllingsprosessen i batteriet. Elektrolyttløsningsmiddelkvalitet, samt saltoppløsning og konsentrasjon, er også nøkkelfaktorer i batteriytelsen. Mål av viskositeten til slam/slurry slik at du kan justere den slik at den har den ideelle pumpeatferden. For elektrolytter for batterier kan kunnskap om viskositet forbedre den ioniske ledningsevnen til elektrolytten.