Anton Paar – ViscoQC 300 – Dynamisk Viskositet

Modell: ViscoQC 300
Produsent:

 

Rotasjonsviskosimeter for kvalitetskontroll av Dynamisk viskositet i området 1mPa.s til 6,000,000 mPa.s.
Magnetisk spindel gjør det enkelt å gjøre en måling i flytende og viskøse prøver.
Med Peltier temperaturmodul kan du fritt velge ønsket temperatur i området -45 til +175

Produktnummer: 11783 Kategorier: , Stikkord:
Glenn Müller 1

Glenn Müller

Materialteknologi, batteri
472 65 939

Viskositet kan man måle i mange forskjellige applikasjoner, som f.eks. meieri og sjokolade produkter fra næringsmiddelindustrien, eller petrokjemiske tester av bindemidler i asfalt og motoroljer. Mulighetene er mange, snakk gjerne med oss om du har spørsmål til din applikasjon.

Alternative instrumenter for viskositet er «Brookfield-instrumentet» ViscoQC 100 eller SVM 3001 for Kinematisk viskositet.

Kunnskap om elektrolyttens viskositet for å sikre utvikling av høy ytelse som muliggjør rask lading og utlading over et bredt temperaturområde. Resulterer i effektiv pumping og velpresterende lag for sammensetting av batterier.

Elektrolytten i litium-ion-batterier spiller en nøkkelrolle i batterifunksjonen ved å muliggjøre ladeoverføring mellom anoden og katoden. Elektrolytten stabiliserer også katode- og anodeoverflater og forlenger batteriets levetid. Grundig karakterisering av elektrolyttens fysiske egenskaper, spesielt tetthet og viskositet, er avgjørende for å sikre ledningsevne, riktig fukting og fylling.

Viskositeten til en elektrolyttløsning spiller en kritisk rolle i batteriets utgang, samt i optimalisering av fyllingsprosessen i batteriet. Elektrolyttløsningsmiddelkvalitet, samt saltoppløsning og konsentrasjon, er også nøkkelfaktorer i batteriytelsen. Mål av viskositeten til slam/slurry slik at du kan justere den slik at den har den ideelle pumpeatferden. For elektrolytter for batterier kan kunnskap om viskositet forbedre den ioniske ledningsevnen til elektrolytten.

Normer og standarder , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , ,