Anton Paar – PMA 500 – Flammepunktmåler

Modell: PMA 500
Produsent:

 

Anton Paar – Flammepunktsmåler, bestemmer automatisk flammepunkt på diesel, biodiesel, smøreoljer og andre petroleumsprodukter. ASTM D93 dekker petroleumsprodukter med flammepunkt fra 40℃ til 360℃

-Motordrevet multifunksjonshode; Ingen kabler, innebygget rører og elektrisk tenner
-Innebygget brannslukker som standard med optisk deteksjon.
-Gassflamme detektor vha. FID (gasstenner som opsjon)
-Lave driftskostnader med ny elektrisk tenner
-Rask nedkjøling og enkel rengjøring
-Behagelig touchskjerm med brukervennlige funksjoner og minne for 50 000 målinger.

Produktnummer: 10599 Kategorier: ,
Jannik Schäffer 1

Jannik Schäffer

Petroleum, offshore og prosess
922 13 272

Basert på tilbakemeldinger og fremskritt i teknologien lanserer nå Anton Paar sitt helt nyutviklede instrument for flammepunkttesting basert på Pensky Martens-metoden. Her har produktutviklingen satt seg fore å redusere driftsutgiftene ved D93. Takket være keramisk coating har nå levetiden på den elektriske tenneren økt mer enn 10 ganger, sammenliknet med konkurrerende modeller. Hvor kan man spare tid? Jo, ved nedkjøling av prøven. Her har produktutviklingen økt kjølekapasiteten slik at tiden reduseres med mer enn 20%.

Full compliance til standardmetodene i ASTM, ISO og relaterte standarder.

Metoder: ATM D93, ISO 2719 og IP 34

Ved å bestemme flammepunkt kan du optimalisere den termiske sikkerheten oppførselen og ytelsen til batteriene. Hvis produktets termiske sikkerhetsatferd er en viktig del av forskningen din, må du måle flammepunktet for å få verdifull informasjon om:

  • Bestemme den termiske sikkerheten til litium-ion-batteriene dine.
  • Garantere den konsistente kvaliteten på produktene dine, støttet av keramisk belagt elektrisk tenning og optimalisert kjøleteknologi for tids- og kostbesparelse.

Resulterer i optimalisering av termisk sikkerhetsatferd og bedre batteriytelse i forbindelse med forskning og utvikling av dine batterimaterialer.

Stikkord: Flammepunkt, flash point, Pensky-Martens closed cup(PMCC), D93

Normer og standarder , ,