Admiral Instruments – Squidstat Plus

Modell: Squidstat Plus
Produsent:

 

ENTRY LEVEL POTENTIOSTAT

Squidstat Plus er en kompakt, lett og bærbar potensiostat på inngangsnivå for DC- og AC-målinger.
Flere Squidstat potensiostater kan kobles til samme bærbare/datamaskin og kan kontrolleres av et enkelt programvaregrensesnitt, noe som gjør det til et flerkanalssystem.
 • EIS: Opptil 1 MHz
 • Maks. Strøm: ±1 A
 • Maks. Spenning: ±10 V
 • ADC/DAC-oppløsning: 16 bit
 • Byttbar flytende / jordet modus

Kategori:
Bjørn Cato Solli 4

Bjørn Cato Solli

Luft og miljø
911 95 598

±1 A potensiostat med EIS opptil 2 MHz og 1 % / 2° nøyaktighet ved 1 mΩ

 

Høydepunkter Squidstat Plus:

 • Blir et flerkanalssystem ved å koble flere Squidstats til samme datamaskin
 • Innebygd minne (16 GB) sikkerhetskopierer alle data som er samlet inn fra eksperimenter for feilsikker gjenoppretting
 • Spennings-/strømsettpunkter, OCP-modus og samplingshastigheter kan justeres i sanntid
 • Et bredt utvalg av forhåndsbygde eksperimenter er tilgjengelig, og «Drag & Drop»-eksperimentbyggeren kan raskt og enkelt lage tilpassede eksperimenter – ingen kodeferdigheter er nødvendig!

 

Squidstat Plus inkluderer ett 100 cm kanalkabelsett, en USB-kabel og en strømforsyning med over 300 cm lengde mellom strømuttaket og potensiostaten. Squidstats brukergrensesnittprogramvare og ubegrenset ekstern teknisk støtte er inkludert i kjøpet.

Kanaler per enhet 1
Driftsmoduser Potte / Gal / ZRA / FRA
Celletilkoblinger 2, 3, 4 eller 5 elektroder
ADC/DAC-oppløsning 16 bit oppløsning
Drivhastighet (ingen belastning) 5 MV/s
Maksimal prøvetakingshastighet 100 000 prøver/s
Flytende og/eller jording Begge (kan byttes)
Inngangsimpedans > 10 Tera-ohm
Input Bias Current < 1 pA
Datasikkerhetskopieringsminne (ombord) 16 GB
Fysiske dimensjoner 24 cm x 17 cm x 6 cm
Kanalkabellengde 100 cm
Datamaskingrensesnitt 1 USB per enhet
Krav til strømforsyning 100 – 240 VAC, 50 – 60 Hz
Compliance Voltage ±12 V per channel
Scan Ranges (Controlled Voltage) 4 ranges (±10 V, ±5 V, ±1 V, ±0.5 V)
Applied Potential Accuracy 0.1% of setpoint, 1 mV min
Applied Potential Resolution 0.003% of range, 15 µV min
Measured Potential Accuracy 0.1% of measurement, 1 mV min
Measured Potential Resolution 0.003% of range, 15 µV min
Maximum Current ±1 A
Current Ranges 8 ranges (100 nA to 1 A)
Applied Current Accuracy 0.1% of range, 1 nA min
Applied Current Resolution 0.003% of range, 3 pA min
Measured Current Accuracy 0.1% of range, 1 nA min
Measured Current Resolution 0.003% of range, 3 pA min
AC Frequency Range for EIS 10 μHz to 2 MHz
AC Frequency Accuracy 0.005% or better
AC Frequency Resolution 0.0004%, 3 µHz max
Potentiostatic Amplitude ≤ 100% of range, 10 V max
Pot. Amplitude Resolution 240 µV, 12 bit resolution
Galvanostatic Amplitude ≤ 100% of range, 1 A max
Gal. Amplitude Resolution 0.002% of range, 2.4 pA max

Generell elektrokjemi inkluderer studier på analytter, ionebestemmelse, analytisk kjemi, elektrokjemisk cellemodellering, organisk kjemi, uorganisk kjemi og bestemmelse av redokspotensialer blant en lang rekke andre metoder!

Felles studieområder

 • Analytisk kjemi

 • Avløpsvannanalyse

 • Miljøanalyse

 • Medisinsk forskning

 • Biologisk forskning

 • Klasseromsdemonstrasjoner

Ofte brukte metoder

 • Syklisk voltammetri

 • Square Wave voltammetri

 • Kronoamperometri

 • Kronopotensiometri

 • Eksperimenter med roterende diskelektroder

 • Eksperimenter med roterende ringskiveelektroder

 • Polarografi

 • Coulometri

Forskning på batterier, brenselceller, elektrolyseceller og superkondensatorer faller inn under denne applikasjonskategorien. Bestemmelse av ladetilstand/helsetilstand (SOC/SOH) og strøm- og effekttetthet utføres på rutinebasis ved bruk av AC- og DC-målemetoder. Registrering av sann parallell elektrokjemisk impedansspektroskopi (EIS) data for stablede celler er av største betydning. Solindusert hydrogenproduksjon, vannsplitting og kunstig fotosyntese er også områder hvor vårt utvalg av produkter kan brukes til å utvikle den nye generasjonen av energilagrings- og konverteringssystemer over hele verden.

Felles studieområder

 • Battericelleforskning

 • Brenselcelle- og elektrolysecelleforskning

 • Elektriske kjøretøy og mobilitet

 • Gjenbrukskarakterisering av batteri

 • Solar drivstoff

 • Kunstig fotosyntese

 • Hydrogen produksjon

 • Vannsplitting

 • Fotokatalyse

Ofte brukte metoder

 • Elektrokjemisk impedansspektroskopi (EIS)

 • Ekte parallell EIS (maks. 17 kanaler per enhet)

 • Flerkanals sekvensiell EIS

 • Batterisykling kombinert med EIS

 • I/E-kurver

 • Syklisk voltammetri

 • PITT/GITT

 • Strømtetthetskurver

 • Krafttetthetskurver

 • Ekvivalent kretsmodellering og simulering

Korrosjon er et av de mest fremtredende fenomenene som omhandler aldring av materialer. I mange industri- og vitenskapsgrener spiller korrosjon en subtil, men likevel nøkkelrolle som påvirker prosesser som spenner fra de bevegelige delene av kompliserte mekaniske systemer eller pakking av mat. Forskning på stål, betong og korrosjon under miljøforhold, aldring av metalloverflater, aldring av belegg og lakk, og forskning på legeringer er av interesse for fagfolk på dette feltet. Utviklingen av folier, lakk og laminater med evnen til å beskytte sensitive varer mot uønskede miljøpåvirkninger er også viktig.

Felles studieområder

 • Folier og laminater

 • Materialer Belegg

 • Korrosjonsbeskyttelse og forebygging

 • Mat og drikke emballasje

 • Bilindustri

 • Luftfartsindustrien

 • Reparasjon av infrastruktur

Ofte brukte metoder

 • Elektrokjemisk impedansspektroskopi (EIS)

 • Flerkanals sekvensiell EIS

 • Elektrokjemisk støytest

 • Korrelert I/V-støytest med to elektroder

 • Avspenningsvoltammetri

 • Ekvivalent kretsmodellering og simulering

 • AC-DC-AC korrosjonssimuleringsmetode

 • Delamineringstest

 • D-lagstest

 • Overflatestabilitetsanalyse

 • RDE- og RRDE-eksperimenter

Et flertall av sensorer, uavhengig av bransjeanvendelse, er avhengige av deteksjon av et elektrisk eller elektrokjemisk signal utløst av en reaksjon eller endring av tilstand av noe slag. Instrumenter som er i stand til å måle endringer i strøm ned til picoamp-nivåer, eller til og med så lave som attoamp-nivåer, er ofte nødvendige for å utvikle og kalibrere sensing-elementer. Admiral Instruments har flere elektrokjemiske arbeidsstasjoner og tilbehør som er godt egnet for sensoroptimalisering. I tillegg kan potensiostatene våre brukes sammen med en rekke sensorelementer for å fungere som selve detektoren.

Felles studieområder

 • Analytisk kjemi

 • Biokjemiforskning

 • Miljøovervåking

 • Utvikling av medisinsk utstyr

 • Analyttdeteksjon

 • Proteinklassifisering

Ofte brukte metoder

 • Syklisk voltammetri

 • Kronoamperometri

 • Kronopotensiometri

 • Elektrokjemisk impedansspektroskopi (EIS)

 • Elektrokjemisk støytest

 • Coulometri

 • Ekvivalent kretsmodellering og simulering